Etter 10 år innen olje- og gassproduksjon, har han siden 1983 kurset et vidt spekter av bedrifter i Norge, Nord-Afrika, USA, UK, Asia og Europa. Han har tilrettelagt og ledet store konferanser Norge, Azerbaijan og Algerie. Han mestrer engelsk like godt som norsk.

Om HMS, et spørsmål om kultur – Terje Høiland

Terje Høiland er en særdeles erfaren kurs- og foredragsholder hovedsakelig innen Kommunikasjon, Team-utvikling og Kulturbygging.

Du vil oppleve et sterkt engasjement, og ingen deltaker går fra foredraget eller kurset uten å sitte igjen med et tydelig budskap. Han ble en gang kalt en «entertrainer», og det er vel betegnende for at det faglige står i sentrum, men alltid med en porsjon humor og selvironi.

Med sin brede erfaring vil Terje skreddersy foredraget/kurset for de aller fleste målgrupper.

HMS – et spørsmål om kultur

Foredraget går over 3 til 6 timer, og tar for seg den menneskelige faktor i HMS-arbeidet. Regler og verktøy har en begrenset effekt dersom man ikke har en kultur og arbeidsklima som omfavner disse.

Med et kraftig skråblikk på seg selv og andre snakker Terje om de viktige byggeklossene i å utvikle en sterk, positiv HMS-kultur. Dette er et kurs fritt for paragrafer, regler og prosedyrer. Det handler om den forskjellen den enkelte kan gjøre; på alle nivåer i bedriften.

Endring – til det bedre, eller…….?

Når vi opplever endring, vil vi respondere på forskjellig vis. Noen går helhjertet inn, andre uttrykker motstand. Dette kurset går over 3-5 timer, avhengig av gruppestørrelse, og omhandler det som i størst grad påvirker holdninger til endring.

På en karikert måte vil deltakerne møte de forskjellige oppfatningene folk har av endring, samtidig som foredraget tar på alvor reelle bekymringer. Kurset bygger på et spill, hvor samhandling i kulturbygging er det sentrale.

Kort fortalt er Terje Høiland

Katalysator
Fasilitator
Konferanseleder
Foredragsholder
Kursleder

Ta kontakt for spørsmål og booking.

Foto

Terje Høiland