Pellegrino Riccardi er Norges absolutte fremste foredragsholder som alltid vinner publikums hjerter. Er eksperter på kommunikasjon, relasjon og samhandling mellom mennesker! Du vil oppleve en kombinasjon av faglig innhold, inspirasjon og humor.

Om «La dolce vita» på arbeidsplassen din – Pellegrino Riccardi

Pellegrino er en av Norges mest etterspurte foredragsholdere. Han er oppvokst i England, italienske foreldre og bodd i Norge de siste 24 år.

Som tilflytter til Norge har han gjort seg opp noen tanker om hvordan han ser på kulturen i Norge og Skandinavia. Med skråblikk utenfra og et oppgjør med janteloven har en et budskap som både er inspirerende og lærerikt.

Pellegrino har en rekke foredrag og kan blant annet fortelle om hvordan arbeidsplassen vil få mer fornøyde og produktive ansatte, han snakket om lederskap, arbeidsmiljø og motivasjon, en verden i stadig endring og hvordan vi skal møte endringene som kommer.

Han er en guru på kultur og kommunikasjon og holder alltid sine foredrag på en inspirerende måte med masse humor underveis.

 

 

Video

Miracle