Gården

På Gården blir dere møtt av storbonden og hans medhjelpere. Storbonden er en hyggelig person som vil føre dere gjennom de ulike aktivitetene.

Send en uforpliktende forespørsel på Gården!

Om Gården

Storbonden deler gruppa inn i lag på ca. 10 personer. Lagene heter grisene, kuene, oksene, hestene, hønene osv. Hvert lager velger hver sin avløyser som blir leder for laget sitt. Målet for det enkelte lag vil være å få sin avløyser til å overta som storbonde. For å greie dette må laget vise at de er bedre skikka enn de andre lagene.

Storbonden samler alle avløysere til råd på gården. Storbonden har en del ulike aktiviteter han vil teste avløyserne og lagene sine i. Avløyserne får selv velge hvilket avløysere han / hun vil utfordre og hva slags aktivitet de to lagene skal få bryne seg på.

Etter hver aktivitet vil storbonden samle alle avløyserne til nytt råd på gården. Her vil det bli gjort en oppsummering om hvilket avløyser som ligger best an til å bli storbonde og hvilket avløysere som må skjerpe seg og laget for å jobbe seg opp mot å bli storbonde.

Alle lagene får prøvd seg i 3 ulike aktiviteter. Vi kjører altså 3 runder med aktiviteter med råd på gården mellom hver runde. Vi avslutter med en finale mellom de 2 beste lagene.

Aktuelle aktiviteter varierer ut fra storbondens humør, kan for et eksempel være Steinrulling, vanntårn, kubbekast, hesteskokast (uten hest) staur-skyting (pil og bue) paintball på levende blink, Vardebygging, fotballboccia og ved sanking

Denne aktiviteten kan kjøres på ulike events, men har ikke du som kunde valgt arrangement sted enda hjelper vi deg gjerne med et passende sted. For et eksempel på en gård som er gjort om til et selskapslokale med god plass ute og inne til å kjøre aktivitetene.

Etter aktivitetene kan for et eksempel gjestene samles til god mat og drikke, samt sosialt samvær med underholdning og musikk.

Miracle

Ta kontakt for en prat og vi skreddersyr deretter et uforpliktet konsept tilbud til deg og ditt firma. I samarbeid med deg skaper vi magi på deres neste arrangement!