Totalproduksjon

Planlegger ditt firma en konferanse er det viktig at alle detaljer er på plass. At det er en god regi på dagen og at teknikken fungerer. 

Vi er din forlengende arm slik at du kan konsentrere deg om deres innhold. Vi tar oss av alle de andre elementene som gjør at du kan bruke din tid på egne oppgaver til arrangementet.

Når vi kjører totalproduksjon er vi ofte med i idèfasen før dere har valgt arrangementsted, mens andre ganger blir vi koblet på seinere i prosessen. Vår anbefaling er at vi kobles på så tidlig i som mulig.

VED TOTALPRODUKSJON KAN VI BLANT ANNET LEVERE
- Anbefalinger av hoteller og andre lokasjoner til konferansen
- Eksterne foredragsholdere
- Påmelding og registrering
- Teknisk leveranse som for eksempel: Lyd, lys, AV og kameraproduksjon
- Oppsett av detaljert kjøreplan / dagsplaner
- Prosjektleder og øvrig crew for gjennomføring av selve konferansen
-  Forslag til underholdning og kunstneriske innslag, både for dag og kveld

Vi bistår før og under arrangementet slik at du kan konsentrere deg om ditt interne faglige innhold, samt bruke tiden deres på deltakere og gjester.

Litt mer utydedelig på person 3 og 4