Totalproduksjon - konferanse

Planlegger ditt firma en konferanse? Da er det viktig at alle detaljer er på plass.

Vi er din forlengende arm slik at du kan konsentrere deg om deres innhold. Vi tar oss av alle de andre elementene som gjør at du kan bruke din tid på egne oppgaver til arrangementet.

Vi blir noen ganger med i idèfasen før dere har valgt arrangementsted, mens andre ganger blir vi koblet på seinere i prosessen. Vår anbefaling er at vi kobles på så tidlig i som mulig.

VED TOTALPRODUKSJON KAN VI BLANT ANNET LEVERE:

  • Anbefalinger av hoteller og andre lokasjoner til konferansen
  • Eksterne foredragsholdere
  • Påmelding og registrering
  • Teknisk leveranse: Lyd, lys, scene
  • AV og kameraproduksjon
  • Oppsett av detaljerte kjøreplaner / dagsplaner
  • Prosjektleder og øvrig crew for gjennomføring av selve konferansen
  • Forslag til underholdning og kunstneriske innslag i løpet av konferansen.

Vi bistår før og under arrangementet slik at du kan konsentrere deg om ditt interne faglige innhold, samt bruke tiden deres på deltakere og gjester.

Litt mer utydedelig på person 3 og 4