O

Teknisk leveranse

Teknisk leveranse er et av de viktigste punktene når man skal ha et arrangement. At man ser det som skjer på scenen, at lyden er god og at presentasjonene fungerer på storskjermen.

Alle som har arrangert et arrangement vet viktigheten av å ha et profesjonelt crew tilstede og at teknikken fungerer. Av og til holder det med en tekniker som bistår og andre ganger må man  inn med full pakke av utstyr, alt avhengig av hva arrangement sted har fra før og hva som skal skje fra scenen.

Via våre dyktige samarbeidspartnere kan vi blant annet tilby:
- Lyd tilpasset lokalet og hva som skal skje rpå scenen.
- Lys: Frontlys, dekorlys og bevegelige, samt hazer.
- Teknisk utstyr til alt fra talere til artister og band.
- Kameraproduksjon, både et og flerkameraproduksjoner.
- Scene i ulik størrelser og høyder, samt rekkverk.
- AV teknisk som blant annet prosjektor og skjerm.
- Bemanning som lydteknikere, lysteknikere, AV teknikere osv.

topparrangement-mikrofon