Teknisk leveranse

Teknisk leveranse er et av de viktigste punktene når man skal ha et arrangement. At man ser det som skjer på scenen, at lyden er god og at presentasjonene fungerer slik de skal.

Alle som har arrangert et arrangement vet viktigheten av å ha et profesjonelt crew tilstede og at teknikken fungerer.

Av og til holder det med en tekniker som bistår, mens andre ganger må man inn med full pakke. Dette er blant annet avhengig av hvilket teknisk utstyr lokalet har fra før og hva som skal skje fra scenen.

Via våre dyktige samarbeidspartnere kan vi blant annet tilby:

  • Lyd tilpasset lokalet og det som skjer på scenen.
  • Lys: Frontlys, dekorlys og bevegelige, hazer m.m
  • Teknisk utstyr til talere, artister og band m.m
  • Kameraproduksjon, både et og flerkameraproduksjoner.
  • Scene i ulik størrelser og høyder, samt rekkverk.
  • AV teknisk som blant annet prosjektor og skjerm.
  • Bemanning som lydteknikere, lysteknikere, AV teknikere osv
Digital