Miljøfyrtårn

Vi har blitt Miljøfyrtårn-bedrift! Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!

Miljofyrtarn - v4 - Facebook-Instagram 1080px

Miljøfyrtårn

Vi er stolte av å være en sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. I tillegg til våre interne rutiner ønsker vi i tillegg til å kunne produsere flest mulig grønne arrangement i samarbeid med våre kunder.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar

Les mer på miljofyrtarn.no

Grønne arrangement 

Gjennom samarbeid med våre kunder følger vi utvalgte punkt, slik at vi sammen kan lage et grønt arrangement. Vi skal redusere matsvinnet, kutte plastbruken, og jobbe kontinuerlige med å ta flere riktige steg i grønn retning!

Hvilke punkter vi gjennomgår:

  • Valg av venue
  • Samarbeidspartnere
  • Matproduksjon
  • Avfall og kildesortering
  • Energi og strøm
  • Transport
  • Innkjøp
People sunbathing in the Park while forming a heart
Prosjektledelse

Veien til et grønt arrangement

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! Bli med oss og ta din del av ansvaret!