Gøy på landet

Send en uforpliktende forespørsel på Gøy på landet!

Om Gøy på landet

Gjør deg klar for god mat, aktiviteter og live-musikk

Når man ankommer gården vil man fort lukte den gode maten mens kokkene griller. Det er satt opp buffet, langbord og pyntet til fest. Etter bespisning er det klart for aktiviteter.

Storbonden og hans medhjelpere vil ta regien og lose dere gjennom de ulike aktivitetene.

Storbonden deler gruppa inn i lag på ca. 10 personer. Lagene heter grisene, kuene, oksene, hestene, hønene osv. Hvert lager velger hver sin avløyser som blir leder for laget sitt. Målet for det enkelte lag vil være å få sin avløyser til å overta som storbonde. For å greie dette må laget vise at de er bedre skikka enn de andre lagene.

Storbonden samler alle avløysere til råd på gården. Storbonden har en del ulike aktiviteter han vil teste avløyserne og lagene sine i. Avløyserne får selv velge hvilket avløysere han / hun vil utfordre og hva slags aktivitet de to lagene skal få bryne seg på.

Etter hver aktivitet vil storbonden samle alle avløyserne til nytt råd på gården. Her vil det bli gjort en oppsummering om hvilket avløyser som ligger best an til å bli storbonde og hvilket avløysere som må skjerpe seg og laget for å jobbe seg opp mot å bli storbonde.

Alle lagene får prøvd seg i 3 ulike aktiviteter. Vi kjører altså 3 runder med aktiviteter med råd på gården mellom hver runde. Vi avslutter med en finale mellom de 2 beste lagene.

Aktuelle aktiviteter varierer ut fra storbondens humør, kan for et eksempel være steinrulling vanntårn, kubbekast, hesteskokast (uten hest), staur-skyting (pil og bue) paintball på levende blink, vardebygging, fotballboccia og ved-sanking

Etter aktivitetene blir vinnerlaget kåret og det er duket for kaffe og dessert. På slutten av desserten er det alltid populært at det plutselig dukker opp en trubadur som spiller opp til til bygdefest.

Miracle

Ta kontakt for en prat og vi skreddersyr deretter et uforpliktet konsept tilbud til deg og ditt firma. I samarbeid med deg skaper vi magi på deres neste arrangement!