Adrian Lund byr på en følelsesmessig berg- og dalbane, hvor du sammen med et solid budskap får oppleve triste tårer og krampetakende latter i skjønn forening.

Om ALT ER MULIG. Du må bare tørre å tro på det selv! – Adrian Lund

Adrian er hardt rammet av Tourettes, en person med Tourettes vil oppleve såkalte tics, som kan være plutselige og hurtige ufrivillige bevegelser, lyder, kremting, hosting eller banning. Ticsene øker og avtar, og kan være forbigående.

I starten hadde Adrian et behov for å kremte hele tida. Diagnosen kom da han var 13 år og dette ble starten på noen tøffe ungdomsår med blant annet mobbing av jevnaldrende.

Men gradvis har Adrian Lund klart å snu lidelsen om til en styrke, men det kommer ikke gratis. Det verste han kan gjøre er å mure seg inne. Da er det bare ti ganger verre å gå ut igjen.

71 grader Nord

Helt fra Adrian Lund var liten har han drømt om å være med i «71 grader nord». Det satt langt inne å våge og melde seg på og i 2016 ble drøm til virkelighet.

Det å være med i programmet var en personlig seier for Adrian som håper deltagelsen var med å bidra til å hjelpe andre med samme diagnose.

Allerede i starten av programmet var han åpen rundt teamet med et mål om at «tabuet» rundt Tourettes blir forhåpentligvis visket bort etter hvert.

Adrian Lund mener det er viktig å kunne snakke om de utfordringene man har, uansett hva det er.. Som han selv sier «greit, jeg viser litt finger, vifter med armene og nikker på hodet, men hvor farlig er det?

Foredrag

Nå holder Adrian foredrag rundt omkring i Norges landstrakte land og høster fantastiske tilbakemeldinger etter hvert foredrag.

På scenen tar Adrian for seg hvordan man skal tøye de grensene som bygger de komfortsonene man etablerer seg innenfor, for og etter hvert få muligheten til å kjenne på den fantastiske mestringsfølelsen.

Du får i foredraget til Adrian presentert verktøyene du trenger for å finne denne mestringsfølelsen, i en morsom, rørende og tøff historie fra hans liv med Tourettes syndrom.

Et stk. Tourettes syndrom – Nøkkelen til suksess

Dette er grunnsteinen i alt Adrian står for. Her får du påfyll av motivasjon til videre arbeid både på personlig plan og på jobb. Adrian forteller hvordan han har snudd de negative erfaringene sine til noe positivt, ved å stadig vekk utfordre komfortsonene sine på jakt etter mestringsfølelse.

I løpet av «Nøkkelen til suksess» blir du tatt med på en følelsesmessig berg og dalbane, hvor du sammen med et solid budskap får oppleve triste tårer og krampetakende latter i skjønn forening.

Ett stk. Tourettes syndrom – Annerledeshet som ressurs

Adrian har mye erfaring med hvordan det er å være «annerledes» i arbeidslivet. Han har Tourettes, men sitter på tross av det i kassen på Rema 1000. Dette innebærer mye tics i form av roping, hiksting, gisping, trutmunner og langefinger.

I foredraget forteller han om de store ringvirkningene denne jobben har hatt for hans liv, samt morsomme, flaue og mindre heldige episoder som har oppstått. Her får du mye latter, glede og tårer, og lærer hvordan du skal utnytte alle delene av arbeidsstokken din.

Å leve med Tourettes syndrom

Dette foredraget passer bra for personer som er i stillinger hvor de bør utstråle trygghet og sikkerhet ovenfor personene de har «ansvar» for. Trygghet i omgivelsene er viktig for alle, og da er det en stor fordel om kontaktlæreren vet hvilke knapper som bør trykkes på og hvordan man tar tak i situasjoner som måtte oppstå.

Her tar Adrian seg tid til spørsmål i etterkant, hvor man kan drøfte både egne og andres problemstillinger. Her kan også fagpersoner engasjeres til å belyse utvalgte tema.

Lys i enden av tunnelen

Med en følelsesladd opptreden og kraftfulle skildringer fra situasjoner hvor Adrian selv har opplevd mobbing, er det lett å kjenne seg igjen og ta til tårene. Her kan elever fra ungdomsskole og oppover få seg en skikkelig vekker på hva mobbing kan gjøre med et individ, samtidig som de både får se og høre at det faktisk ikke pågår for alltid. Adrian serverer i tillegg til en sterk historie mye humor som ufarliggjør det å være «annerledes» i ung alder.

Video

Miracle

Video 2